بهمن هاشمی

بهمن هاشمی مجری قدیمی تلویزیون
صدایی آشنا با چهره ای همیشه خندان
بهمن هاشمی از سال ۷۱ کارش را با تهران ساعت ۲۰. آغاز کرد.و بعد وارد واحد دوبلاژ شد.
بهمن هاشمی در برنامه ورزشی زیادی حضور داشته و می توان به برنامه های کنکاش در ورزش،
جهان ورزش، ورزش شبکه دو و گزارش مسابقه فوتبال اشاره کرد.
ایشان اجرای تیزرهای تلویزیونی و سینمایی زیادی را انجام داده اند.
بهمن هاشمی مدت زیادی در شبکه دو فعالیت می کند مانند برنامه های نوروز ۸۱ و رنگارنگ و جشنواره از قربان تا غدیر.
علاوه بر این گویندگی فیلمهای زیادی را انجام داده است از جمله:
هشدار برای کبرا ۱۱، کمیسر شهر، آنونس حقیقت تلخ، ساعت شلوغی و جیغ و …

Powered by WebGozar